VÀI KINH NGHIỆM SỐNG XƯƠNG MÁU, BẠN NÊN ĐỌC!

VÀI KINH NGHIỆM SỐNG XƯƠNG MÁU, BẠN NÊN ĐỌC!

  1. Tâm ta như nào, đời ta như thế ấy. Vì vậy, đừng sơ ý để tâm bẩn dơ.
  2. Chỉ cần bạn lương thiện, trời xanh sẽ tự an bài.
  3. Bài học đắt giá nhất cuộc đời là giữ được bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh.
  4. Làm người đôi khi bị người khác LỢI DỤNG cũng là điều hạnh phúc, bởi vạn vật trên đời có được ắt có mất, không người thăm hỏi mới là điều đáng thương.
  5. Hãy mạnh mẽ lên, mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi. Bầu trời bão bùng, nhưng mưa không thể rơi mãi được đâu.
  6. Cho người khác một con đường chính là cho mình một cánh cửa, giúp người thuận tiện chính là giúp mình thuận tiện, lấy thiện đãi người cũng chính là lấy thiện đãi mình.
  7. Tiền tài cũng giống như nước biển, uống càng nhiều thì khát càng nhiều.

Cre: Sống_Tích_Cực_Mỗi_Ngày

Post Comment