TIỀN KHÔNG PHẢI LÀ TẤT CẢ NHƯNG KHÔNG CÓ TIỀN THÌ KHÔNG CÓ GÌ CẢ

TIỀN KHÔNG PHẢI LÀ TẤT CẢ NHƯNG KHÔNG CÓ TIỀN THÌ KHÔNG CÓ GÌ CẢ

 1. Tiền, không mua được thời gian, nhưng tiết kiệm được thời gian. Đứa đi xe đạp, cố gắng thế nào, cũng không nhanh bằng thằng ngồi phi cơ.
 2. Tiền, không mua được sức khoẻ, nhưng mua được phương pháp chữa bệnh tốt nhất.
 3. Tiền, không giải quyết được vấn đề, nhưng ít nhất có thể thu gọn lại vấn đề.
 4. Nhà lá hay nhà lầu, quan trọng vui vẻ sống với nhau. Nhưng mà phong ba bão tố, sấm chớp mưa giăng, vẫn là nhà lá bị thiệt thòi trước tiên.
 5. Có tiền chưa chắc sẽ hạnh phúc. Nhưng cũng không ai nói không tiền sẽ hạnh phúc. Có tiền thì đảm bảo được không khốn khó. Không tiền thì vừa khốn khó vừa không đảm bảo được hạnh phúc.
 6. Tiền cũng không có vai trò gì quá quan trọng. Chỉ là, có tiền thì có quyền lựa chọn cuộc sống.
 7. Tiền không mua được tình yêu, nhưng ai đủ dũng cảm để bên nhau mà không có tiền. Hôn nhân đổ vỡ chủ yếu xuất phát từ “tiền”.
 8. Tiền không mua được đam mê nhưng không ai làm việc vì đam mê mà không cần tiền.
 9. Tiền không phải là tất cả nhưng không có tiền thì không có gì cả.
  Vậy thôi!

Nguồn: Sưu tầm

Post Comment