Thức tỉnh với 10 câu nói, thông điệp hay của người Do Thái

Thức tỉnh với 10 câu nói, thông điệp hay của người Do Thái

  1. Trên đời này có ba thứ mà người khác không bao giờ có thể cướp được của chúng ta: Một là thức ăn đã vào dạ dày, hai là lý tưởng giấu trong tim và ba là quyển sách đã in vào não bộ.
  2. Khi hàng xóm gảy đàn lúc 2 giờ sáng đừng vội bực tức. Hãy đợi đến 4 giờ sáng sang gõ cửa và nói anh ta chơi đàn rất hay.
  3. Một người chỉ ra sai sót của bạn chưa chắc đã là kẻ thù của bạn; một người luôn luôn ca ngợi bạn chưa hẳn đã là bạn của bạn.
  4. Ai cũng than vãn thiếu tiền, nhưng chả ai than thở thiếu trí khôn cả!

Phát triển bản thân với câu nói hay của người Do Thái
Câu nói hay của người Do Thái

  1. Nếu bạn thực sự tài năng, thì bạn sẽ không sợ mình không may mắn.
  2. Khi chúng ta đem hoa tặng cho người khác, thì người ngửi được mùi hương đầu tiên là chính chúng ta. Khi chúng ta nắm bùn ném vào người khác, thì người bị làm bẩn đầu tiên là bàn tay chúng ta.
  3. Nếu bạn bị vấp ngã, điều đó không có nghĩa là bạn đang đi sai đường.
  4. Nếu vấn đề nào được giải quyết bằng tiền thì đó không phải vấn đề mà là chi phí.
  5. Khi còn trẻ phải làm những việc bạn nên làm, thì khi về già mới có thể làm những việc bạn muốn làm.
  6. Nếu bạn không thể xử lý những việc nhỏ, thì những việc lớn của bạn sẽ trở nên vô nghĩa.

suutam

Post Comment