Thu nhập bình quân của người kinh doanh, bán hàng đa cấp

Thu nhập bình quân của người kinh doanh, bán hàng đa cấp

Hiện nay số lượng người tham gia đa cấp khoảng hơn 600.000 người thực sự bán hàng trong đó phần lớn là tham gia nhưng không có hoạt động gì. Vậy thu nhập bình quân của người kinh doanh, bán hàng đa cấp được bao nhiêu ?

Hiện nay số lượng người tham gia đa cấp khoảng hơn 600.000 người

Theo thống kê thì tổng số hoa hồng và lợi ích kinh tế chi trả cho người tham gia bán hàng đa cấp trong vòng 1 năm đạt khoảng 2.400 tỷ đồng. Nếu chia đều cho gần 640.000 người tham gia các hệ thống bán hàng đa cấp thì thu nhập bình quân của mỗi cá nhân chỉ khoảng 3,8 triệu đồng một tháng. Con số này cho thấy chỉ một tỷ lệ nhỏ người tham gia bán hàng đa cấp là người bán, số còn lại hầu như không hoạt động gì. Tổng doanh thu bán hàng đa cấp biến động qua các năm và mặt hàng kinh doanh chủ yếu là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và mỹ phẩm còn lại là các mặt hàng khác như đồ gia dụng, quần áo thời trang… Do kinh doanh đa cấp phần lớn những mặt hàng khó xác định giá trị (mỹ phẩm, thực phẩm chức năng) nên cũng khó xác định được thu nhập bình quân chính xác của từng người tham kinh doanh đa cấp.

Theo thống kê thì tổng số hoa hồng và lợi ích kinh tế chi trả cho người tham gia bán hàng đa cấp trong vòng 1 năm đạt khoảng 2.400 tỷ đồng

Bên cạnh đó, dù có lượng người tham gia lớn, song hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp là rất thấp, trên 50% doanh nghiệp báo lỗ. Do bán hàng đa cấp là những mặt hàng khó xác định và không phải ai cũng cần mua nên doanh thu luôn biến động. Vào công ty bán hàng đa cấp để học hỏi thì rất tốt vì đó là một môi trường mở với tư duy làm chủ và liên tục đào tạo về cách bán hàng, nhưng để làm giàu thì cần xem xét. Vì đúng bản chất, bạn cũng chỉ là cộng tác viên bán hàng. Khi nào được công ty trả cổ phần, hoặc trả lương cứng mới thực sự có thu nhập hoặc làm chủ còn không bạn vẫn chỉ là cộng tác viên mà thôi.

Dù có lượng người tham gia lớn, song hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp là rất thấp

Dù muốn hay không kinh doanh bán hàng đa cấp vẫn là một thực thể tồn tại được pháp luật bảo hộ. Vì vậy, bán hàng đa cấp hãy xem cái cơ hội mà rất nhiều bạn trẻ đang đi có thực sự giống như kỳ vọng hay không ? Cùng xem xét các khía cạnh của việc khởi nghiệp bằng con đường này dưới một khía cạnh khách quan. Từ những khía cạnh và thu nhập bình quân của bán hàng đa cấp các bạn hãy đưa ra quyết định nên tham gia đa cấp không nhé ?

Từ khóa: bán hàng đa cấp, ban hang da cap

Post Comment