HÃY CÙNG GÓP SỨC MẠNH CHO VIỆT NAM, ĐỂ CHÚNG TA CÓ TIẾNG NÓI TRÊN THẾ GIỚI

HÃY CÙNG GÓP SỨC MẠNH CHO VIỆT NAM, ĐỂ CHÚNG TA CÓ TIẾNG NÓI TRÊN THẾ GIỚI


“Chúng ta có thể không lựa chọn được ngày giờ sinh và ra đi của chính mình nhưng có thể lựa chọn cách sống của chúng ta.
Khi nào người nước ngoài phải coi việc học tiếng Việt Nam giống hệt như học tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Tây Ban Nha thì nước ta mạnh lắm các bạn ạ. Và tôi rất hi vọng đến ngày đấy. ”
_____________________
Shark Nguyễn Thanh Việt

Post Comment