Giờ đây bạn có thể bán hàng đa cấp mà không cần lo thất bại

Giờ đây bạn có thể bán hàng đa cấp mà không cần lo thất bại

Vì sao bạn lại thường gặp thất bại khi tham gia bán hàng đa cấp? Điều gì đang cản trở bạn đạt đến thành công trong con đường này. Bí mật nằm ở việc bạn luôn nghĩ rằng mình sẽ thành công mà không cần sự trợ giúp của bất cứ ai. Tại sao lại như vậy? Hãy cùng theo dõi bài viết sau đây để không gặp thất bại trong ngành kinh doanh này nhé.

Ngành bán hàng đa cấp vốn được biết đến là ngành bán hàng theo mạng, nghĩa là nó cần một mạng lưới

Ngành bán hàng đa cấp vốn được biết đến là ngành bán hàng theo mạng, nghĩa là nó cần một mạng lưới. Cơ chế hoạt động của nó dựa vào các mối quan hệ, mạng lưới rộng giúp quảng bá sản phẩm nhanh chóng hơn. Chính vì thế mà một người bán hàng đa cấp muốn thành công không chỉ dựa vào 1 người mà phải có vai trò của một tập thể. Sự thành công hay thất bại trong kinh doanh đa cấp không còn là vấn đề của 1 người mà là vấn đề chung của cả nhóm làm việc. Dù mỗi cá nhân có một cách làm việc riêng nhưng đều hưởng chung những thành công hay thất bại của một nhóm làm việc.

Sự thành công trong bán hàng đa cấp đến từ sức mạnh tập thể

Điều nói ở trên có nghĩa là muốn thành công trong ngành bán hàng đa cấp, bạn cần phải xem mình là một thành viên của một tập thể, có sự gắn kết với các thành viên khác. Tại nhiều quốc gia thường cho rằng thành công chỉ có thể gắn liền với tên tuổi của 1 người mà không phải là một tập thể, chỉ một người tỏa sáng sẽ khiến cho các thành viên khác trong 1 nhóm lu mờ. Ví dụ như tại các nước phương Tây, mặc dù bản chất họ theo chủ nghĩa cá nhân nhưng khi làm việc họ luôn có tinh thần tập thể cao. Trong khi đó tại Việt Nam, mặc dù là quốc gia theo chủ nghĩa tập thể nhưng khi vào công việc tính chia rẽ, chủ nghĩa cá nhân trong một nhóm lại khiến cho những nhân tố này khó có thể làm việc chung. Điều này dẫn đến rất nhiều thất bại của cả một nhóm làm việc.

Sự chia rẽ trong 1 nhóm bán hàng đa cấp sẽ dẫn đến thất bại của cả một tập thể

Trong bất cứ ngành nghề nào và nhất là bán hàng đa cấp, bạn phải luôn biết rằng bạn không thể thành công với chỉ 1 người duy nhất, luôn luôn phải có sự trợ giúp. Bạn cần hiểu rõ một tập thể cùng thảo luận, cùng đưa ra những ý tưởng, cùng lên kế hoạch, cùng hướng dẫn, sẻ chia kinh nghiệm sẽ nhân rộng sự thành công cho cả một tập thể của mình. Và chính thành công của từng cá nhân nói trên sẽ là thành công của tập thể trong ngành bán hàng đa cấp.

Post Comment