Đàn ông và giai đoạn bắt đầu sự nghiệp

Đàn ông và giai đoạn bắt đầu sự nghiệp

Có một câu nói tôi rất tâm đắc: “Đàn ông giai đoạn bắt đầu sự nghiệp giống một Công nhân vác gạch, tay anh ta cầm gạch nên không ôm bạn được, nhưng nếu anh ta bỏ xuống thì sẽ không thể nuôi bạn.”

Là giai đoạn đàn ông cần nhiều sự thấu hiểu từ nửa kia nhất. Không còn là những chiều rong chơi bên nhau, không còn những đêm chuyện trò đến sáng. Thay vào đó là vô vàn deadline phải chạy, vô vàn áp lực từ công ty. Giai đoạn này, nếu không bản lĩnh, anh ta có thể bị quỵ ngã trước sức ép từ công việc lẫn cuộc sống.

Điều duy nhất anh ta cần là sự thấu hiểu và sẻ chia.

…Bởi chỉ cần thế thôi, anh ta có thể làm được mọi thứ.

Post Comment