Bán hàng đa cấp Vision đảm bảo lợi ích cho người tham

Bán hàng đa cấp Vision đảm bảo lợi ích cho người tham

Hiện nay bán hàng đa cấp Vision đang được rất nhiều người tham gia nhưng không phải chỉ ngồi không là có tiền. Đây cũng là hình thức kinh doanh thương mại phải giới thiệu sản phẩm rộng rãi đến tay người mua mới thu được lợi nhuận cao.

Hiện nay bán hàng đa cấp Vision đang được rất nhiều người tham gia

Mục tiêu lớn trong vấn đề đảm bảo tính an toàn và minh bạch trong bán hàng đa cấp Vision là bảo vệ quyền lợi của người tham gia bán hàng. Cụ thể, doanh nghiệp bán hàng đa cấp Vision được yêu cầu xây dựng và vận hành hệ thống công nghệ thông tin quản lý nhà phân phối để nhà phân phối có thể truy cập và truy xuất các thông tin liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp của họ. Máy chủ quản lý phải được đặt tại Việt Nam và cung cấp quyền truy cập tài khoản quản lý khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp Vision được yêu cầu xây dựng và vận hành hệ thống công nghệ thông tin quản lý nhà phân phối

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp vision phải xây dựng và vận hành website để thông tin về doanh nghiệp, sản phẩm, kế hoạch trả lương, quy tắc hoạt động và chương trình đào tạo cơ bản, kể cả danh sách đào tạo viên được công khai minh bạch trên web để minh bạch, an toàn. Doanh nghiệp cũng phải công bố, cập nhật giá bán của sản phẩm, nêu rõ giá bán này là tự công bố và chịu trách nhiệm, không phải do cơ quan có thẩm quyền thẩm định và xác nhận.

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp vision phải xây dựng và vận hành website để thông tin về doanh nghiệp, sản phẩm, kế hoạch trả lương

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp Vision cũng phải có đường dây nóng để giải đáp thắc mắc, khiếu nại của nhà phân phối và người tiêu dùng. Đặc biệt doanh nghiệp phải xuất hóa đơn bán hàng cho từng nhà phân phối, khách hàng để đảm bảo quyền lợi cho người mua trong trường hợp trả lại hàng, lấy lại tiền. Doanh nghiệp bán hàng đa cấp Vision cũng phải thanh toán hoa hồng, tiền thưởng bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng, không dùng tiền mặt. Khi quảng cáo về thu nhập của nhà phân phối, doanh nghiệp cần cung cấp đầy đủ các thông tin cụ thể về tên tuổi, địa chỉ, cấp bậc, quy mô mạng lưới, thời gian để đạt được thu nhập…

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp Vision cũng phải có đường dây nóng để giải đáp thắc mắc, khiếu nại của nhà phân phối và người tiêu dùng

Ngoài ra, để hạn chế tình trạng đùn đẩy trách nhiệm khi xảy ra tranh chấp giữa doanh nghiệp bán hàng đa cấp Vision với các tổ chức trung gian như đại diện, môi giới, ủy thác, đại lý thì có quy định cấm doanh nghiệp không tổ chức các hoạt động trung gian thương mại phục vụ trực tiếp cho việc duy trì, phát triển và mở rộng mạng lưới bán hàng đa cấp của mình. Vì vậy bán hàng đa cấp Vision cần phải an toàn và minh bạch hết mức để đảm bảo lợi ích cho người tham gia đa cấp cũng như người tiêu dùng.

Từ khóa: bán hàng đa cấp Vision, ban hang da cap Vision

Post Comment