Bán hàng đa cấp an toàn, minh bạch

Bán hàng đa cấp an toàn, minh bạch

Hiện nay bán hàng đa cấp khá phát triển và thu hút được rất nhiều người tham gia. Cho nên bộ Công Thương yêu cầu bổ sung quy định về minh bạch thông tin của doanh nghiệp bán hàng đa cấp giúp đảm bảo khả năng kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động này. Vậy bán hàng đa cấp cần phải an toàn và đảm bảo tính minh bạch.

Hiện nay bán hàng đa cấp khá phát triển và thu hút được rất nhiều người tham gia

Mục tiêu lớn trong vấn đề đảm bảo tính an toàn và minh bạch trong bán hàng đa cấp là bảo vệ quyền lợi của người tham gia bán hàng. Cụ thể, doanh nghiệp bán hàng đa cấp được yêu cầu xây dựng và vận hành hệ thống công nghệ thông tin quản lý nhà phân phối để nhà phân phối có thể truy cập và truy xuất các thông tin liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp của họ. Máy chủ quản lý phải được đặt tại Việt Nam và cung cấp quyền truy cập tài khoản quản lý khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải xây dựng và vận hành website để thông tin về doanh nghiệp, sản phẩm, kế hoạch trả lương, quy tắc hoạt động và chương trình đào tạo cơ bản, kể cả danh sách đào tạo viên được công khai minh bạch trên web. Doanh nghiệp cũng phải công bố, cập nhật giá bán của sản phẩm, nêu rõ giá bán này là tự công bố và chịu trách nhiệm, không phải do cơ quan có thẩm quyền thẩm định và xác nhận.

Bán hàng đa cấp phải luôn công khai rõ ràng

Đồng thời, doanh nghiệp phải công bố thông tin về hoạt động bán hàng đa cấp, quy trình thực hiện các giao dịch với người tham gia bán hàng đa cấp, việc xử lý vi phạm và chấm dứt hợp đồng của người tham gia bán hàng đa cấp.

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp cũng phải có đường dây nóng để giải đáp thắc mắc, khiếu nại của nhà phân phối và người tiêu dùng. Đặc biệt doanh nghiệp phải xuất hóa đơn bán hàng cho từng nhà phân phối, khách hàng để đảm bảo quyền lợi cho người mua trong trường hợp trả lại hàng, lấy lại tiền.


Doanh nghiệp bán hàng đa cấp cũng phải thanh toán hoa hồng, tiền thưởng bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng, không dùng tiền mặt. Khi quảng cáo về thu nhập của nhà phân phối, doanh nghiệp cần cung cấp đầy đủ các thông tin cụ thể về tên tuổi, địa chỉ, cấp bậc, quy mô mạng lưới, thời gian để đạt được thu nhập…

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp cũng phải thanh toán hoa hồng, tiền thưởng bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng

Ngoài ra, để hạn chế tình trạng đùn đẩy trách nhiệm khi xảy ra tranh chấp giữa doanh nghiệp bán hàng đa cấp với các tổ chức trung gian như đại diện, môi giới, ủy thác, đại lý thì có quy định cấm doanh nghiệp không tổ chức các hoạt động trung gian thương mại phục vụ trực tiếp cho việc duy trì, phát triển và mở rộng mạng lưới bán hàng đa cấp của mình.

Vì vậy bán hàng đa cấp cần phải an toàn và minh bạch hết mức để đảm bảo lợi ích cho người tham gia đa cấp cũng như người tiêu dùng.

Post Comment