Bán hàng đa cấp là gì ?

Bán hàng đa cấp là gì ? Bán hàng đa cấp hay kinh doanh đa cấp là thuật ngữ chung dùng để chỉ một phương thức tiếp thị sản phẩm. Đây là hoạt động kinh doanh bán hàng trực tiếp…